Grup de firme cu capital romanesc care ofera servicii integrate privind managementul activelor si conexe managementului.

Echipa noastra este consolidata si testata in misiuni complexe si reusite. Coordonatorii proiectelor in care suntem implicati sunt in general membrii ai asociatilor profesionale, iar ca oameni …au un mod firesc de abordare.

Serviciile noastre sunt recomandate in special entitatilor publice sau private care nu detin personal suficient sau specializat pentru indeplinirea sarcinilor de legate de managementul activelor:inventarierea, evidenta cadastrala, clasificarea, gestionarea,amortizarea, casarea,valorificarea, evaluarea si administrarea patrimoniului sau servicii conexe managementului in general.

Colaborarea cu specialisti independenti prin externalizarea partiala a unor sarcini, are efecte pozitive avantajoase pentru beneficiari,deoarece contribuie la  stimularea salariatilor implicati pentru crearea unui mediu de lucru eficient, productiv si orientat catre rezultate si implicit determina dezvoltarea expertizei in domeniu.

EVIDENȚĂ ȘI INVENTARIERE CADASTRALĂ, MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ȘI GIS

 • Servicii cadastru, intabulare și certificare energetică
 • Servicii măsurători topografice și aerofotogrametrie – ortofotoplan
 • Servicii de identificare și inventariere geospațială, de tip GIS

EVALUARE ACTIVE ȘI STUDII DE PIAȚĂ

 • Evaluarea proprietăților imobiliare, bunurilor mobile  și întreprinderilor-afacerilor
 • Reevaluarea/evaluarea patrimoniului entităților publice
 • Studii de piață în scopul fundamentării deciziilor

ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ACTIVELOR

 • Asistență tehnică privind organizarea și efectuarea inventarierii
 • Asistență tehnică privind gestionarea activelor și investițiilor în curs
 • Asistență tehnică privind valorificarea și întreținerea activelor
 • Asistență tehnică privind casarea și/sau scoaterea din funcțiune a imobilizărilor
 • Actualizarea bunurilor din domeniul public și privat, din patrimoniul entităților publice.

CONSULTANȚĂ IMOBILIARĂ

PRACTICI CONEXE MANAGEMENTULUI

 • Implementarea și evaluarea Cadrului Comun de Autoevaluare (CAF) – EIPA/INA
 • Servicii de gestionare a crizelor și riscurilor, raport audit organizațional și analiză de risc
 • Strategii, proceduri, regulamente și practici decizionale
 • Studii de oportunitate  sau fundamentare
 • Managementul și riscul investițiilor
 • Servicii conexe auditului (ISRS) 4400
 • Cursuri de perfecționare și formare continuă