Blog

28 iulie 2017

Servicii conexe managementului privind organizare economica


AES Grup reprezinta un ansamblu de firme ce poate realiza servicii integrate din domeniul activitatilor complementare si conexe managementului privind organizarea economica pentru sectoarele de activitate publice si private, in functie de nevoile beneficiarilor, si anume:

  • administrarea patrimoniului din entitatile publice si private: inventarierea, gestionarea, valorificarea sau scoaterea din folosinta/ casarea activelor, proceduri operationale si actualizarea bunurilor din domeniul public/privat;
  • sisteme si practici decizionale: studii de fundamentare/ fezabilitate/de piata, expertize si analize cost-beneficii pentru investitii, rapoarte Due-Diligence, preturi de transfer si optimizare fiscala;
  • urbanism si amenajarea teritoriului pentru investitii: evidenta si gestionarea informatica a fondului imobiliar public sau privat, documentatii de urbanism pentru investitii, strategii de dezvoltare sustenabila;
  • evaluare active si afaceri: estimarea valorilor pentru proprietati imobiliare, bunuri mobile si intreprinderi realizate de evalatori autorizati membrii titulari sau corporativi ANEVAR;
  • masuratori topografice si cadastru: fond funciar, cadastru si intabulare imobile (actualizari/alipiri/dezmembrari,etc), studii topografice si planuri de situatie, modelul terenului si ortofotoplan, aerofotogrametrie, consultanta privind dreptul de proprietate si dezvoltare imobiliara;
  • solutii informatice si aplicatii web: baze de date cu referinta geospatiala de tip GIS pentru evidenta, localizare si administrare bunuri, automatizarea proceselor de lucru (ERP);
  • cursuri de perfectionare profesionala si informare continua realizate prin platforme online de tip E-learning sau prin metode clasice – sala de curs;

In scopul  indeplinirii misiunilor colaboram cu  specialisti din sectoarele de activitate adiacente: contabili autorizati si experti contabili, auditori financiari, avocati, practicieni in insolventa (lichidatori), executori judecatoresti, arhitecti si proiectanti ,specialisti fonduri europene, fonduri de investitii si de finantare,etc.

 

 

Blog, Despe noi, Fără categorie
About Servnet