CONSULTANTA IMOBILIARA

„Un mod firesc de abordare”

Servicii

 • obținerea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire sau desființare;
 • documentații topografice privind avizarea planurilor urbanistice (PUG,PUD, PUZ);
 • optimizare și structurare fiscală a imobilelor sub aspectul impozitării și taxării locale;
 • analiza de risc în baza informațiilor detaliate obținute despre imobil și determinarea impactului negativ în cadrul procesului tranzacțional (brokeraj de informații imobiliare, verificări ale imobilului, evaluări juridice;
 • Proceduri due-diligence. Asistență privind optimizarea procesului de investiție și controlul riscurilor asociate în cazul preluării controlului unei proprietăți. Prin acest proces se vor  evalua și cunoaște riscurile rezultate din activitatea activului preluabil de natură tehnică, contabilă, fiscală, legală și operațională. Siguranța tranzacției poate fi asigurată de o evaluare corectă și sustenabilă din punct de vedere legal și operațional.
 • strategii de tranzacționare și marketing imobiliar, studii de piață și oportunitate, studii defezabilitate–analiză cost beneficiu, precum și asistență în vederea derulării unei tranzacții imobiliare;
 • asistență completă în vederea  exproprierilor de utilitate publică conform legii 255/2010 (cadastru,  evaluare, despăgubire)
 • consultanță generală privind dreptul de proprietate, fondul funciar și dezvoltare imobiliara

Lichidare, reorganizare și faliment proprietăți imobiliare

Soluții de evitare a insolvenței prin:

 • Mandat ad-hoc prin încheierea de înțelegeri între societatea aflată în dificultate și creditorii acesteia în vederea depășirii stării de dificultate financiară, păstrării locurilor de muncă și acoperirii creanțelor, în termen de 90 de zile de la desemnare.
 • Concordat preventiv: procedura și oferta de negociere, elaborarea ofertei de concordat preventiv, a proiectului de concordat preventiv și a planului de redresare a activității și simularea insolvenței ce include un plan de restructurare și remodelare financiară;
 • Lichidarea voluntară: ce include desființarea persoanei juridice, fie entitate non profit, fie societate, atât în situația în care asociații/acționarii sunt de acord cu lichidarea, cât și în situația în care entitatea este dizolvată de către instanța de judecată. În cadrul acestei proceduri se asigură conducerea activității, valorificarea activelor conform deciziei asociaților/acționarilor, stingerea creanțelor în acord cu creditorii, până la radierea entității;
 • Reorganizare în procedura generală de insolvență: întocmire și implementare planuri de reorganizare, verificare planuri de reorganizare, consilierea creditorilor pentru recuperarea prejudiciilor;
 • Faliment: valorificarea activelor, maximizarea averii societății debitoare, protejarea intereselor tuturor părților implicate în procedură.
întocmire și implementare planuri de reorganizare

CONTACT RAPID


  ADRESA NOASTRA

  Str. Nuvelei nr. 52, Sector 1, București