Evidenta cadastrala

„Un mod firesc de abordare”

Evidență și inventariere cadastrală, măsurători topografice și GIS
Servicii cadastru și intabulare, certificare energetică
 • Prima înregistrare în evidențele cadastrale pentru: apartamente, terenuri extravilane și intravilane sau construcții civile, comerciale, industrial-depozitare;
 • actualizare/repoziționare limite imobile și trasări limite proprietate;
 • alipiri sau dezmembrări/apartamentări terenuri și construcții;
 • Asistență proiectare/execuție – Înscriere construcții noi în Cartea Funciară;
 • Relevee construcții și măsurători pentru proiectare sau intrare în legalitate;
 • Expertiză tehnică topografică extrajudiciară pentru identificare, delimitare sau partajare imobile;
 • certificări de performanță energetică a clădirilor pentru recepții sau tranzacții.
Servicii măsurători topografice și aerofotogrametrie-ortofotoplan
 • Studii topografice și avize OCPI pentru realizarea planurilor de situație generale cu diferite grade de detaliere la diverse scări pentru determinarea amplasamentului utilizat pentru proiectarea și executarea obiectivelor de investiții, obținerea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/ desființare, numere poștale sau PUG, PUZ,PUD;
 • Trasarea/delimitarea pe teren a limitelor de proprietate, cotelor, distanțelor, unghiurilor orizontale, curbelor de nivel și a altor elemente;
 • Măsurători-ridicări topografice pentru determinarea elementelor din teren, a volumelor, profilelor transversale și longitudinale, etc.;
 • Servicii de aerofotogrametrie privind stabilirea modelului terenului- ortofotoplan.
Servicii de identificare și inventariere geospațiala tip GIS
 • Stabilirea drepturilor reale de proprietate/ administrare / folosință pentru imobile;
 • Localizarea amplasamentelor pentru imobilele supuse inventarierii (terenuri libere, drumuri, rețele și construcții speciale);
 • Obținerea de informații din evidențele cadastrale și corelarea amplasamentelor;
 • Realizarea bazei de date cu referință geospațială pentru evidența, localizarea și administrarea imobilelor;
 • Evidența și gestionarea informatică-online a fondului imobiliar prin afișarea informațiilor prelucrate pe hartă cu ajutorul aplicației nMapCAD, de tip GIS.